Projekta mērķi īsumā

Projekta "Veicināt zinātnes un reliģijas saderību pēcpadomju kontekstā" mērķis ir novērtēt savstarpējo sapratni starp Latvijas zinātnieku un reliģisko ticīgo kopienām, īpašu uzmanību pievēršot zinātniekiem, kuri sevi uzskata par ticīgajiem. Tās mērķis ir arī palielināt šo savstarpējo sapratni un zinātnieku pašsapratni, attīstot vairākus resursus zinātnes un reliģijas dialogam personisku pasākumu veidā, kas pieejams plašai sabiedrībai.

Pasākumu ieraksti būs pieejami internetā. Pasākumi ne tikai informē par zinātnes un reliģijas saderību, bet arī kalpos, lai meklētu iespējamus sadarbības partnerus turpmākajam darbam šajā jomā, kā arī, lai izvērtētu pieprasījumu padziļināti attīstīt šīs idejas. Pamats dialogam būs kopīgais mērķis atklāt patiesību par mūsu pasauli un pārliecība, ka ticībai un saprātam ir kaut kas, kas veicina patiesības meklējumus.

Kam šis projekts varētu būt interesants?

Ikviens, kuram interesē zinātni vai reliģija un to attiecības, varētu gūt labumu no šī projekta. Šī projekta kontekstā plānotās publiskās lekcijas ir vērstas uz plašu auditoriju. Lekcijās netiek pieņemtas priekšzināšanas nedz par zinātni nedz par reliģiju. Ceram piedāvāt jauno vielu domāšanai un diskusijai.

 

Notikumi

There are no events in the current view.